1 2 3 4

PUBLIKACJA - ŚWIAT ARCHITEKTURY 2011R NR12 STR.28-33 - WYWIAD Z ARCH. ARKADIUSZEM CHAMIELCEM

WYWIAD Z ARCHITEKTEM  ARKADIUSZEM CHAMIELCEM. TEMAT ROZMOWY TO INTELIGENTA ARCHITEKTURA-ROZMOWA O POTRZEBIE MYŚLENIA I ŚWIADOMYM KSZTAŁTOWANIU ARCHITEKURY I PRZESTRZENI MIASTA, KTÓRY PRZEPROWADZIŁA KAYA BRZEZICKA W GRUDNIU 2011 ROKU.