1

KAYA BRZEZICKA

KAYA BRZEZICKA – ABSOLWENTKA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, STUDENTKA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. ARCHITEKT Z UPRAWNIENIAMI DO PROJEKTOWANIA I KIEROWNIK PROJEKTÓW. W PRACOWNI CHAMIELEC ARCHITEKCI PEŁNI FUNKCJĘ DYREKTORA OPERACYJNEGO, WSPÓŁTWORZĄC I REALIZUJĄC STRATEGIĘ DZIAŁANIA I ROZWOJU FIRMY.

ZARZĄDZA PROCESEM POWSTAWANIA WIELOBRANŻOWYCH PROJEKTÓW W KAŻDEJ FAZIE REALIZACJI INWESTYCJI - OD KONCEPCJI, PRZEZ PROJEKTY BUDOWLANE ORAZ PROJEKTY BUDOWLANE ZMIAN, PO PROJEKTY WYKONAWCZE I DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ. ODPOWIADA ZA BUDOWĘ MULTIDYSCYPLINARNYCH ZESPOŁÓW I OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW PROJEKTOWYCH ORAZ WSPARCIE INWESTORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH. W SWOJEJ PRACY ŁĄCZY TWARDE METODYKI PROJEKTOWE Z WYBRANYMI ELEMENTAMI MODELI ZWINNEGO ZARZĄDZANIA. SPECJALIZUJE SIĘ W ANALIZIE POTENCJAŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I ANALIZIE RYZYK INWESTYCYJNYCH. REPREZENTUJE INWESTORÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I RELACJACH I INNYMI INTERESARIUSZAMI. DOŚWIADCZONY KONSULTANT W PROCESACH OPTYMALIZACJI REALIZACJI WIELKOKUBATUROWYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH WIELORODZINNYCH, USŁUGOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH.